ПРАВИЛНИК

fitness classic varna fitnes фитнес варна спортен център
                                „CLASSIC FITNESS“ – Правилник за вътрешния ред

Като посетители на спортен клуб „CLASSIC FITNESS“ Вие се съгласявате да спазвате правилника за вътрешния ред на клуба.

Общи положения
• Работното време на фитнес центъра e от 07:00 до 21:00 часа от понеделник до петък, събота и неделя от 09:00 до 19:00 часа.
• Всяка услуга се заплаща предварително на рецепцията
• Платена сума за предоставяне на каквато и да е услуга от „CLASSIC FITNESS“ не се връща.
• Достъпът на неспортуващи лица не се разрешава.
• Деца под 12 годишна възраст не се допускат да тренират.
• Пушенето във всички помещения на центъра е строго забранено.
• Не се допускат лица, употребили алкохол или наркотични средства.
• Клиентите са длъжни да пазят имуществото на залата.
• Клиент, който не спазва Правилника за вътрешния ред, хигиенните изисквания, не опазва имуществото във фитнес центъра или нарушава тренировъчния процес на останалите клиенти, ще бъде помолен да напусне центъра.
• За вашия личен комфорт и за комфорта на останалите клиенти, Ви молим да пазите чистота в залата и да не вдигате излишен шум.

Фитнес
• Трениращите във фитнеса трябва да бъдат в спортно облекло и добре изчистени, спортни обувки. Не се допуска пребиваването извън съблекалнята без дрехи.
• Трениращите във фитнеса са длъжни да оставят чисти изпозваните уреди след себе си.
• Трениращите във фитнеса са длъжни да оставят тежестите на указаните за това места.

Съблекални
• Шкафчетата са на разположение на клиентите само за времетраенето на тяхното посещение.
•Фитнес центърът, не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи, оставени в шкафчетата.
• За вашия личен комфорт и за комфорта на останалите клиенти ви молим да пазите чистота в съблекалните.

Абонаменти карти
• Абонаментите карти са срочни.
• Абонаментите карти са лични и не могат да бъдат предоставяни на друг.