Ценоразпис

fitness classic varna fitnes фитнес варна спортен център

Посещение                                                         5лв
(Single visit)
Месечна карта 8 посещения                         30лв
(Monthly card for 8 visits)
Месечна карта 12 посещения                       35лв
(Monthly card for 12 visits)
Месечна карта 16 посещения                       40лв
(Monthly card for 16 visits)

Месечна карта неограничен брой посещения:
(Card for unlimited visits)
1 месец (1 month)                                               50лв
2 месеца (2 months)                                           90лв
3 месеца (3 months)                                         120лв

Персонален фитнес инструктор                      10лв
(Personal fitness trainer)
Тренировъчна програма                                  30лв
(Training program)